Prelegenci

dr hab. n. kf. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn Centrum Postawy Ciała, Olsztyn

Fizjoterapeuta, kierownik ds. klinicznych i naukowych Centrum Postawy Ciała. W swojej praktyce klinicznej specjalizuje się przede wszystkim w diagnostyce oraz leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń w postawie ciała, deformacji kręgosłupa (skolioza idiopatyczna, choroba Scheuermanna) oraz zespołów bólowych stawów obwodowych i kręgosłupa.

Uczestnik ponad 30. kursów specjalistycznych z zakresu postępowania fizjoterapeutycznego w przebiegu skoliozy idiopatycznej, wad postawy ciała oraz zespołów bólowych kręgosłupa (m.in. Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS); Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg McKenziego; Anatomy Trains Myofascial Meridians; Kinetic Control; Analiza i terapia dziecka zagrożonego; BSPTS-Schroth based method; Scientific Exercise Approach to Scoliosis and Scoliosis (SEAS), Mediolan, Włochy; Physiotherapy of ApiFix patients course, Tel Awiv, Izrael). Uczestnik stażu naukowo-klinicznego w zakresie leczenia zachowawczego deformacji kręgosłupa we Włoskim Instytucie Kręgosłupowym ISICO (Italian Scientific Spine Institute), Mediolan, Włochy.

Autor ponad 100. prac naukowych opublikowanych m.in. w European Spine Journal, Scoliosis and Spinal Disorders, Manual Therapy, Physical Therapy in Sport, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. Współautor aktualnych wytycznych Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego skolioz (Negrini S. et al. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis Spinal Disord 2018;13:3. Laureat prestiżowej nagrody “Best clinical paper SOSORT 2011 Award” za najlepszą pracę kliniczną (Czaprowski D i wsp. Joint hypermobility syndrome in children with idiopathic scoliosis. 8th Annual Meeting of the SOSORT, International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities Barcelona, ).

Członek m.in.:

  • Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), w tym członek Education Committee oraz przewodniczącym Polskiej Grupy SOSORT;
  • Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, w tym sekretarz naukowy oraz przewodniczący Zespołu Zadaniowego d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej;
  • Krajowej Rady Fizjoterapeutów, w tym członek Grupy Ekspertów ds. Nauki.

 

dr n. kf.
Sandra Trzcińska

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Absolwent Akademii Wychowanie Fizycznego w Katowicach wydziału Fizjoterapii. Wieloletni pracownik Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży w Chylicach, Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie – Jeziornie. Obecnie Kierownik Katedry Fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

W kompleksowym podejściu do zawodu fizjoterapeuty łączy zarówno aspekty praktyczne jako certyfikowany terapeuta licznych szkoleń, jak i merytoryczno – naukowe zdobyte jako wykładowca-asystent kinezyterapii i terapii manualnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia funkcjonalnego narządu ruchu:: leczenie skolioz metodą FED i Lehnert – Schroth, terapię manualną Schmeitzky, wg koncepcji Kaltenborna- Evjentha oraz metodę strukturalnej osteopati i chiropraktyki dr Ackermanna. Certyfikowany terapeuta metody McKenzie, PNF, Kinesiology Taping, SET i Neurac 1. Ukończyła także cykl szkoleń z zakresu: diagnostyki różnicowej, obrazowej RTG i MR oraz leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Laureat nagrody przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za osobisty wkład na rzecz ochrony zdrowia.

Prelegent wielu konferencji, szkoleń oraz warsztatów dotyczących leczenia wad postawy i skolioz. Członek Komisji Naukowych Konferencji oraz autor licznych artykułów naukowych z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu ruchu.

dr n. kf. Jarosław Ciechomski D. O.

Dyplomowany osteopata, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista masażu leczniczego, fizjologii wysiłku fizycznego, terapii manualnej i osteopatii.

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1995) i studiów podyplomowych w Sutherland College of Osteopahtic Medicine (2008).

W latach 1996-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Absolwent wielu międzynarodowych szkoleń z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej, między innymi: PNF, Metody McKenzie, OTM, szkoleń Instytutu Barrala, Metody Łańcuchów Mięśniowo-Stawowych GDS, Metoda Manipulacji Powięzi. Specjalista w zakresie manipulacji powięzi, manipulacji wisceralnych, pracy z tkanką miękką. Od 1998 roku prowadzi prywatną praktykę, gdzie na co dzień pracuje z pacjentami. Zajmuje się szkoleniem fizjoterapeutów i osteopatów. Od 2007 roku prowadzi działalność szkoleniową w VERSUS MEDICUS. Od 2012 roku jest pierwszym polskim Międzynarodowym Instruktorem Metody Fascial Manipulation poziomu 1 i 2, © wg L. Stecco, w 2019 roku jako pierwszy w Polsce uzyskał tytuł Międzynarodowego Instruktora Metody Fascial Manipulation w Dysfunkcjach Narządów Wewnętrznych (FMID).

dr n. kf. Grzegorz Biliński

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii, swoje działania skupia głównie w obszarze pracy z pacjentami neurologicznymi.

Początkowo swoją pracą wspierał osoby z głęboką niepełnosprawnością oraz dzieci z porażeniem mózgowym. Wielokrotnie ze względu na doświadczenie i wiedzę prowadził terapię i konsultował chorych w oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Ze względu na nowatorskie podejście oraz uzyskiwane spektakularne efekty w pracy z pacjentami w śpiączce otrzymywał prośby o pomoc w różnych przypadkach w całym kraju.

Międzynarodowy terapeuta Bobath, asystent Stymulacji Bazalnej, terapeuta PNF oraz członek IPNFA Poland od 2007 roku. Absolwent kursów terapii manualnej, terapii Kranio-Sakralnej, PRI, Kinesiology Taping, a także instruktor Aktywnej Rehabilitacji. Stworzył autorski kurs o Podnoszeniu, przemieszczaniu i układaniu chorych będący hybrydą technik konceptów takich jak: Bobath, PNF, Stymulacji Bazalnej i oparty o wieloletnią praktykę kliniczną w pracy z pacjentami po uszkodzeniach mózgu i obwodowego układu nerwowego. Uczestnik ponad 100 kursów i szkoleń, na których zgłębiał wiedzę medyczną.

W latach 2016-2020 pełnił rolę przewodniczącego i członka Opolskiej Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, jest Członkiem KRF, a w jej strukturach aktywnie działa w Komisji Socjalnej oraz brał udział w tworzeniu programu specjalizacji kierunkowej w zakresie neurologii.

Jako dydaktyk prowadził zajęcia kliniczne ze studentami wydziałów Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Politechniki Opolskiej.

mgr Joanna Tokarska

Absolwentka Warszawskiej AWF, twórczyni projektu Fizjopozytywni.

Posiada tytuł asystentki koncepcji PNF, uczestniczka wielu szkoleń oraz licznych kursów m.in.

  • Koncepcji PNF
  • Medycyny Ortopedycznej OMI Global
  • McKenzie MTD

 

Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy jako fizjoterapeutka na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w podwarszawskim Konstancinie. Obecnie prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną.

Na co dzień pracuje w KIF, jako członkini Działu Tematycznego do spraw Międzynarodowych (International Cooperation Committee).

Z zamiłowania entuzjastka mediów społecznościowych. Prowadzi projekt Fizjopozytywni zrzeszający miłośników fizjoterapii w ramach którego propaguje wiedzę przydatną w praktyce fizjoterapeutów.

Joanna o sobie:
„Dzięki staraniom o uzyskanie tytułu instruktorki koncepcji PNF mam przywilej nawiązywania kontaktów z fizjoterapeutami z różnych miejsc na świecie. Daje mi to możliwość poznawania blasków i cieni naszej profesji z innej, często odległej, perspektywy. Moim wielkim marzeniem jest, aby fraza „polski fizjoterapeuta” w środowisku międzynarodowym stanowiła synonim słów „bardzo dobry fizjoterapeuta”.

dr n. med i n. o zdrowiu Michał Koszla

Fizjoterapeuta, doktorant Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2001 roku specjalizuje się w fizjoterapii uroginekologicznej, urologicznej i położniczej. Od 2004 roku współtworzy poznańską szkołę rodzenia "Dobry Początek".

Członek International Continence Society. Autor ogólnopolskiego programu ćwiczeń usprawniających od pierwszej doby połogu "Atrakcyjna Mama TM". Twórca systemu terapii dna miednicy u kobiet i mężczyzn oraz fizjoterapii połogowej, z którego prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów. Prowadzi terapię bólu w ciąży oraz po porodzie. Jest także czynnym wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z zaburzeń i terapii dna miednicy.

Wiele lat był konsultantem "Kwartalnika NTM" oraz poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Osób z Nietrzymaniem Moczu "UroConti". Jego publikacje ukazały się w "Przeglądzie Urologicznym", "Kwartalniku NTM".

Często zapraszany jako prelegent ogólnopolskich konferencji oraz jako ekspert do TVP2, TVN, PTV, WTK-Poznań. Współpracuje jako ekspert z takimi portalami jak Interia.pl, emaluszki.pl..

Wydawca poradnika dla kobiet z nietrzymaniem moczu "Babski problem?". Prywatnie ojciec 5 dzieci

dr n. kf. Marta Curyło

Adiunkt w Instytucie Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z zakresu fizjoterapii w ginekologii i położnictwie. Problematyka badawcza obejmuje kierunki związane z aktywnością kobiet ciężarnych oraz dysfunkcjami uroginekologicznymi. Certyfikowana Instruktorka Treningu Dna Miednicy wg koncepcji BeBo®. Posiada liczne certyfikaty uzyskane na szkoleniach i kursach dotyczących zdrowia kobiet.

dr n. med. Remigiusz Rzepka

Absolwent studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z tytułem doktora nauk medycznych w obszarze fizjoterapii.

Wykładowcza studium podyplomowego AWF w Katowicach. Były trener przygotowania fizycznego Reprezentacji Polski w piłce nożnej w latach 2011-2018. Uczestnik licznych konferencji i sympozjów naukowych, autor publikacji z zakresu fizjoterapii sportowej. Zawodowo zajmuje się treningiem motorycznym, rehabilitacją sportowców oraz oceną funkcjonalną, fizjoterapeutyczną i motoryczną zawodników wielu składów reprezentacji kraju różnych dyscyplin (m.in. koszykówki, siatkówki czy piłki nożnej).

dr n. med. Michał Hadała

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Medycznego Uniwersytetu w Walencji. Międzynarodowy instruktor McConnell Institute, Kinetic Control i The Performance Matrix.

Autor ponad piętnastu zagranicznych publikacji naukowych, laureat wielu nagród i wyróżnień m.in. za badawcze prace naukowe i wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Wiedzę zdobywał na wielu prestiżowych kursach. Na co dzień prowadzi szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów w Polsce i zagranicą. Działa w obszarze konsultingu i treningu sportowców.

Wyłącznie w ramach tej edycji skupimy uwagę na unikalnych aspektach różnych dziedzin fizjoterapii. Zgromadziliśmy zespół doświadczonych fizjoterapeutów specjalizujących się w różnych obszarach, którzy przedstawią swoje sprawdzone metody pracy z pacjentami. Każda prezentacja będzie omawiać konkretny, trudny przypadek z praktyki fizjoterapeuty, uwzględniając wyzwania w diagnozowaniu i dostosowywaniu terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
tel kom: 536 077 338

Godziny pracy:
pon. - pt. 08:00 - 16:00

 
@ Copyright 2023 Forum Media Polska